NEGARA DAN KEPEMIMPINAN DALAM PEMIKIRAN ALFARABI | Sukardi | Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat