AMIN, Wildan Rijal. KUPATAN, TRADISI UNTUK MELESTARIKAN AJARAN BERSEDEKAH, MEMPERKUAT TALI SILATURAHMI, DAN MEMULIAKAN TAMU. Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, [S.l.], v. 14, n. 2, p. 267-282, dec. 2017. ISSN 2527-5119. Available at: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/view/893>. Date accessed: 26 oct. 2021. doi:https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.893.