FADLILLAH, Nilna. DULKADIRAN, MEDIA MASYARAKAT SAMPURNAN UNTUK MEMPEROLEH KESELAMATAN, PAHALA, SYAFAAT, DAN SURGA. Al-A'raf : Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, [S.l.], v. 14, n. 2, p. 167-192, dec. 2017. ISSN 2527-5119. Available at: <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/al-araf/article/view/910>. Date accessed: 26 oct. 2021. doi:https://doi.org/10.22515/ajpif.v14i2.910.